Kadry i płace

Kadry i płace są równie ważne jak sama księgowość. Profesjonalnie i rzetelnie prowadzona dokumentacja pracownicza stanowi fundament każdej firmy.

Poniżej przedstawiamy zakres podstawowych usług kadrowo-płacowych.

OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA PRACOWNIKA/UMOWY CYWILNO-PRAWNE

opłata miesięczna za osobę

55 zł netto

Usługi kadrowe

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenie akt personalnych pracowników;
 • ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu;
 • monitorowanie ważności okresowych badań lekarskich pracowników;
 • kontrola terminów szkoleń BHP pracowników;​
 • wystawianie świadectw pracy;
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodnie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych;
 • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy lub pracownika.

Usługi płacowe

 • sporządzanie miesięcznych list płac;
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu PIT;
 • sporządzanie informacji rocznych o dochodach PIT-8A, PIT-11;
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS – naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS;​
 • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS;
 • wystawianie zaświadczeń Rp-7.

Powierzając nam dokumenty pracowników macie zagwarantowany porządek w dokumentacji, spokojną głowę i cenny czas na nowe pomysły.

Na życzenie możemy zorganizować szkolenia BHP.