Kadry i płace

Kadry i płace są równie ważne jak sama księgowość. Profesjonalnie i rzetelnie prowadzona dokumentacja pracownicza stanowi fundament każdej firmy.

Poniżej przedstawiamy zakres podstawowych usług kadrowo-płacowych.

OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA PRACOWNIKA/UMOWY CYWILNO-PRAWNE

opłata miesięczna za osobę

55 zł netto

Usługi kadrowe

Usługi płacowe

Powierzając nam dokumenty pracowników macie zagwarantowany porządek w dokumentacji, spokojną głowę i cenny czas na nowe pomysły.

Na życzenie możemy zorganizować szkolenia BHP.