Księgi Rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych regulowane jest przez Ustawę o Rachunkowości. Nakłada ona obowiązek stosowania tej formy m.in. na spółki handlowe, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 EUR.

Przedstawiamy ofertę, która została podzielona na pakiety.
Każdy z nich został dostosowany do wielkości firmy.

PAKIET

S

1-10 dokumentów

od 699 zł netto

PAKIET

M

11-30 dokumentów

od 899 zł netto

PAKIET

L

31-50 dokumentów

od 1199 zł netto

PAKIET

XL

51-70 dokumentów

od 1399 zł netto

PAKIET

XXL

71-100 dokumentów

od 1699 zł netto

Każdy z pakietów zawiera

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym;
 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych;
 • wyliczenie miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy;
 • rozliczanie podatku VAT i sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT;
 • rozliczanie ZUS przedsiębiorcy oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych;
 • sporządzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i eksportu/importu;
 • monitorowanie rozrachunków z kontrahentami;
 • sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego;
 • przypomnienie email/SMS o płatności składek ZUS, podatku PIT, podatku VAT.

Jeśli masz więcej niż 100 dokumentów w miesiącu, skontaktuj się z nami. Indywidualnie wycenimy obsługę księgową Twojej firmy.

Oferowane przez nas usługi łączą w sobie dwa ważne elementy dla każdego przedsiębiorcy:

profesjonalizm i atrakcyjną cenę.

Opłaty dodatkowe

 • Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych według ustalonych standardów rachunkowych wynosi odpowiednio średnia za usługę z faktur z roku podatkowego lub za okres proporcjonalny nie mniej niż cena podstawowa w wysokości 1000 zł netto;
 • Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP i innych instytucji finansowych;