Księgi Rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych regulowane jest przez Ustawę o Rachunkowości. Nakłada ona obowiązek stosowania tej formy m.in. na spółki handlowe, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 EUR.

Przedstawiamy Państwu ofertę, która została podzielona na 4 pakiety.
Każdy z nich został dostosowany do wielkości firmy.

PAKIET

S

1-20 dokumentów

od 699 zł netto

PAKIET

M

21-50 dokumentów

od 899 zł netto

PAKIET

L

51-100 dokumentów

od 1199 zł netto

PAKIET

XL

powyżej 100 dokumentów

wycena indywidualna

Każdy z pakietów zawiera

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym;
 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych oraz wyliczenie miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy;
 • rozliczanie podatku VAT i sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT;
 • rozliczanie ZUS przedsiębiorcy oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych;
 • sporządzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • rozliczanie kosztów użytkowania samochodu na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu;
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i eksportu/importu;
 • monitorowanie rozrachunków z kontrahentami;
 • sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego;
 • przypomnienie email/SMS o płatności składek ZUS, podatku PIT, podatku VAT.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie musi wiązać się z dużymi kosztami. Dzięki przedstawionym pakietom opłata za usługi księgowe jest odpowiednia do wielkości dokumentacji.

Oferowane przez nas usługi łączą w sobie dwa ważne elementy dla każdego przedsiębiorcy:

profesjonalizm i atrakcyjną cenę.

Opłaty dodatkowe

 • Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych według ustalonych standardów rachunkowych wynosi odpowiednio średnią wysokość miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy i połowę miesięcznego wynagrodzenia.
 • Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP i innych instytucji finansowych;