Podatkowa księga
przychodów i rozchodów

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona jest przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 EUR.

Przedstawiamy Państwu ofertę, która została podzielona na 4 pakiety.
Każdy z nich został dostosowany do wielkości firmy.

PAKIET

S

1-10 dokumentów

od 199 zł netto

PAKIET

M

11-50 dokumentów

od 249 zł netto

PAKIET

L

51-100 dokumentów

od 299 zł netto

PAKIET

XL

powyżej 100 dokumentów

od 349 zł netto

Każdy z pakietów zawiera

  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym;
  • prowadzenie ewidencji przychodów oraz wyliczenie miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy;
  • rozliczanie podatku VAT i sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT;
  • rozliczanie ZUS przedsiębiorcy oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych;
  • sporządzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
  • rozliczanie kosztów użytkowania samochodu na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu;
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i eksportu/importu oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów;
  • powiadomienie email/SMS o płatności składek ZUS, podatku PIT, podatku VAT.

Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty będą adekwatne do wielkości prowadzonej działalności. Zdajemy sobie sprawę, że na początku przedsiębiorczej drogi dobrze jest ograniczyć koszty do minimum. 

Dlatego też oferowana przez nas usługa
łączy w sobie dwa jakże ważne elementy:

profesjonalizm i atrakcyjną cenę.

Opłaty dodatkowe

  • za sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego wynosi 50 zł netto.