Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych reguluje Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. Forma ta może być korzystniejsza, jednak nie wszyscy mogą z niej korzystać. Ograniczeniami są kwota przychodu z roku poprzedzającego, która nie może przekroczyć 250.000 EUR oraz rodzaj prowadzonej działalności.

Przedstawiamy Państwu ofertę, która została podzielona na 4 pakiety.
Każdy z nich został dostosowany do wielkości firmy.

PAKIET

S

1-10 dokumentów

od 149 zł netto

PAKIET

M

11-50 dokumentów

od 199 zł netto

PAKIET

L

51-100 dokumentów

od 249 zł netto

PAKIET

XL

powyżej 100 dokumentów

od299 zł netto

Każdy z pakietów zawiera

  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i księgowym;
  • prowadzenie ewidencji przychodów oraz wyliczenie miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy;
  • rozliczanie podatku VAT i sporządzanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT;
  • rozliczanie ZUS przedsiębiorcy oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych;
  • sporządzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i eksportu/importu oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów;
  • powiadomienie email/SMS o płatności składek ZUS, podatku PIT, podatku VAT.

Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty będą adekwatne do wielkości prowadzonej działalności. Zdajemy sobie sprawę, że na początku przedsiębiorczej drogi dobrze jest ograniczyć koszty do minimum. 

Dlatego też oferowana przez nas usługa
łączy w sobie dwa jakże ważne elementy:

profesjonalizm i atrakcyjną cenę.

Opłaty dodatkowe

  • za sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego wynosi 50 zł netto.